Vize İşlemleri

Rezervasyon ve İletişim

+90 332 351 24 25 +90 507 121 86 56

Almanya Vizesi İçin Gerekli Evrakları 

Evraklarınız aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. İş durumunuza göre evrakları düzenleyip başvurunuzu tarafımıza iletebilirsiniz. Randevusuz başvuru kesinlikle kabul edilmemektedir.

Ticari vize

 • Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 6 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaport yeni ise, eski pasaportların asılları da ibraz edilmeli
 • Vize başvuru formu
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (Beyaz fon üzeri, daha önce herhangi bir vize işlemlerinde ve pasaportunuzda kulllanılmamış olmalıdır)
 • Seyahat Sağlık Sigortası 30,000 Euro Teminatlı Olmalıdır. (Tarafımızca Sağlanabilir.)
 • Uçuş ve seyahat rezervasyonlarına veya diğer yolculuk türlerine ilişkin belge
 • Davetiye (aslı veya faks olarak, aşağıdaki bilgileri içermeli:
  a) Başvuru sahibinin adı ve görevi ile firması hakkında bilgi
  b) Önemli: Davet eden firmanın adı ve eksiksiz adresi
  c) Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
  d) Seyahatin amacı ve hedefi (firma/fuar vs. bilgiler belirtilmeli)
  e) Duruma göre seyahat, konaklama vs. giderlerinin karşılanacağına dair belge
 • Fuar/sergi ziyareti için: Giriş bileti, katılımla ilgili belgeler veya fuar standına ilişkin belge
 • Kalınacak süre için yeterli miktarda maddi imkana sahip olunduğuna dair belgeler, örneğin:a) son üç ayki hesap hareketlerini gösterir şirketin hesap cüzdanıb) düzenli bir gelirin olduğuna dair belge (son üç aya dair maaş bordrosu vb.)

Başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler de ibraz edilmelidir:

ÜCRETLİLER İÇİN:

 1. Aşağıdaki bilgileri içeren Türkiye`deki işveren firmanın yazısı (aslı):
  a) Başvuru sahibinin firmadaki görevi
  b) Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
  c) Seyahatin amacı ve hedefi (firma/fuar vs. bilgiler belirtilmeli)
  d) Almanya`daki masrafların firma tarafından karşılanacağına dair teminat
 2. SGK giriş bildirgesi ve hizmet dökümü
 3. SGK`lı değilse noter onaylı iş akdi

ÖZEL SEKTÖRDE ŞİRKET SAHİPLERİ İÇİN:

 1. Ticaret Odası kayıt sureti (6 aydan eski olmamalı)
 2. Ticaret Sicil Gazetesi kayıt sureti
 3. Vergi ödendiğine dair belge (vergi levhası)
 4. BAĞ-KUR dökümü

ÇİFTÇİLER İÇİN:

 1. Ziraat Odasından çiftçilik belgesi
 2. Bütün Schengen ülkeleri için yurt dışı sağlık sigortasının yaptırılması gereklidir. Bu seyahat sağlık sigortasının geçerliliği en azından planlanan ilk seyahat tarihlerini kapsamalıdır. A/T 11 Belgesi yeterli değildir. Vize başvurusu esnasında yurt dışı sağlık sigortasının hem aslının hem de fotokopisinin ibraz edilmesi rica olunur (aslı tekrar iade edilecektir). Lütfen yurt dışı seyahat sağlık sigortası hakkında ayrıca hazırlanmış bilgi notunu da dikkate alınız.

Turistik/Ziyaretçi vizesi

 • Almanca olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru formu
 • Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportla birlikte pasaportun resimli sayfasından bir adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir
 • 1 adet biyometrik fotoğraf (Beyaz fon üzeri, daha önce herhangi bir vize işlemlerinde ve pasaportunuzda kulllanılmamış olmalıdır)
 • Almanya`daki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belgeler, (Almanya’dan davet eden kişi tarafından verilen taahhütname/davetiye veya başvuru sahibi kendi imkanlarıyla Almanya`daki masraflarını karşılayacaksa da, buna ilişkin belgeler (ör: banka hesabında düzenli olarak para bulunduğuna dair belge) ve kalınacak yerin adresi
 • Uçuş rezervasyonu veya seyahate ilişkin diğer belgeler
 • Gelirle ilgili belgeler* (ör. Maaş ödemeleri, hesap cüzdanı, kira geliri, tarım üretimi, Almanya`dan gelen havale vs.)
 • Tam temkinli nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
 • Seyahat Sağlık Sigortası 30,000 Euro Teminatlı Olmalıdır. (Tarafımızca Sağlanabilir.)
 • Reşit olmayanlarda: Başvuru için velayet sahibinden vekaletname ve boşanma durumlarında velayet kararı

Başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler de ibraz edilmelidir:

Ücretli ve memurlar:

 1. Mesleğinize dair de bilgi içeren çalışma belgesi
 2. Talep edilen vize süresi için resmi izin belgesi
 3. Bağ-Kur/SGK dökümü, SGK giriş bildirgesi ve son maaş belgesi

Serbest meslek sahipleri:

 1. Ticaret Odası kaydı
 2. Yeni tarihli vergi levhası
 3. Ticaret Gazetesi

Çiftçilik yapanlar:

 1. Çiftçilik belgesi, o bölgedeki ziraat odası tarafından onaylanmış olacak

Emekliler:

 1. Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Öğrencilerden ve yüksek öğrenim görenlerden istenen belgeler:

 1. Öğrenci belgesi

 Kültürel yada sportif bir etkinliğe veya bir kongreye katılmak üzere gerekli vize başvurusu

 • Seyahat edecek her bir kişi için (küçükler için de) ayrı ayrı eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmış bir başvuru formu
 • 1 adet biyometrik özelliklere uygun vesikalık resim (6 aydan eski olmamalı). Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Pasaport (başvuru yapmak istediğiniz tarihten itibaren en az 3 ay geçerli olmalı). Son on yıl içerisinde çıkarılmış pasaportun en az iki boş sayfası olmalı. Pasaportla birlikte pasaportun resimli sayfasından bir adet fotokopi. Geçerliliği sona ermiş eski pasaportlar da başvuru sırasında ibraz edilmelidir.
 • Seyahat Sağlık Sigortası 30,000 Euro Teminatlı Olmalıdır. (Tarafımızca Sağlanabilir.)
 • Uçuş ve seyahat rezervasyonlarına veya diğer yolculuk türlerine ilişkin belge
 • Konaklamaya ilişkin belge
 • Kalınacak süre için yeterli miktarda maddi imkana sahip olunduğuna dair belge, örneğina) son üç ayki hesap hareketlerini gösterir hesap cüzdanıb) düzenli bir gelirin olduğuna dair belge (son üç aya dair maaş bordrosu vb.)

Ziyaretin amacına göre aşağıdaki belgelerin ibrazı gereklidir:

Kültürel etkinliklere ve kongrelere katılım için:

 1. Etkinliği organize eden tarafından düzenlenmiş bir davetiye veya kültürel hizmeti sunan ile yapılmış sözleşme ya da aşağıdaki bilgileri içeren yenilikçi bir çalışmaya dair davetiyea) etkinliği organize edenin adresi ve iletişim bilgileri ile etkinliğin yapılacağı yer ve Almanya`daki mekan hakkında bilgi
  b) etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  c) sanatçı ve onun görevi hakkında bilgi
  d) duruma göre seyahat, konaklama vb. giderlerinin karşılanacağına dair belge

Spor etkinliklerine katılım için:

 1. Spor kulübü veya spor federasyonu tarafından verilen davetiye veya aşağıdaki bilgileri içeren ve spor organizasyonuna katılımı tasdikleyen belge:
  a) etkinliği organize edenin adresi ve iletişim bilgileri ve etkinliğin yapılacağı yer ve Almanya`daki mekan hakkında bilgi
  b) etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  c) sporcu ve onun görevi hakkında bilgi
  d) duruma göre seyahat, konaklama vb. giderlerinin karşılanacağına dair belge
 2. Gönderen Türkiye spor kulübü veya spor federasyonu tarafından verilen ve aşağıdaki bilgileri içeren belge:
  a) etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ile etkinliğin türü ve yeri
  b) sporcu ve onun görevi hakkında bilgi
  c) seyahat, konaklama vb. giderlerinin karşılanacağına dair belge

Başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler de ibraz edilmelidir:

Ücretli

 1. İşverenin yazısı ve izin onay belgesi
 2. SGK giriş bildirgesi ve hizmet dökümü
 3. SGK`lı değilse noter onaylı iş akdi

Çiftçiler için

 1. Ziraat Odasından çiftçilik belgesi

Özel sektörde şirket sahipleri için

 1. Ticaret Odası kayıt sureti (6 aydan eski olmamalı)
 2. Ticaret Sicili Gazetesi
 3. Vergi levhası
 4. BAĞ-KUR dökümü

Emekliler:

 1. Aylık emekli maaşınızı gösteren emeklilik belgesi

Öğrencilerden ve yüksek öğrenim görenlerden istenen belgeler:

 1. Öğrenci belgesi

18 yaş altı küçükler için (yalnız, sadece bir ebeveyn ile veya vasi refakatinde seyahat edenler)

 1. Anne babadan, her ikisinden de, seyahate ilişkin noter onaylı muvafakatname (refakat eden kişi tek velayet sahibi ise bu belgeye gerek yoktur)